IELTS

IELTS – це стандартизований міжнародний іспит, який розроблений для оцінки знань з англійської мови з метою працевлаштування, а також вступу переважно в європейські ВНЗ. Існує два види цього іспиту – Academic і General. Academic IELTS необхідний переважно студентам для вступу в європейські ВНЗ, в той час як General IELTS вимагають в пакеті документів для працевлаштування. Різниця між цими іспитами полягає лише в рівні складності, адже їхня структура  абсолютно ідентична.

Тест можна складати щомісяця, результати надходять упродовж 14-21 днів.

 

Структура тесту містить 4 частини – Reading (розуміння прочитаного), Listening (аудіювання), Speaking (говоріння) і Writing (письмова частина). Результати тесту ранжуються за шкалою Загальноєвропейської системи оцiнювання знань iноземних мов (Common European Framework — CEFR ).

Частина Reading складається з 3 текстів і питань до них. Час виконання – 60 хвилин.

Частина Listening  складається з 4 блоків, які включають діалоги і уривки лекцій. Час виконання – 35 хвилин.

Частина Speaking  проходить в 2 етапи, включає інтерв’ю з носіями мови і обговорення заданої теми. Час виконання – до 10 хвилин.

Частина Writing включає два завдання: описати графік, схему або таблицю; написати твір на певну тему. Час виконання  – 50 хвилин.

З кожної секції можна набрати від 1 до 9 балів. Бали визначають рівень англійської мови.

Пройти
опитування
Замовити
дзвінок