Тест з математики

1. Вкажіть число, яке ділиться і на 5, і на 3
8253 2585 2358 2835 4512
2. Розв'яжіть нерівність 7х+5<5х-7 і вкажіть найбільший цілий розв'язок
-7 -6 -5 6 0
3. Розв'яжіть рівняння x² = 9
3 -3 9 -3 і 3 81
4. Спростіть вираз (х+у)/(х-у):(х+у)/у
(х-у)/у у/(х-у) ((х+у)²)/((х-у)у) 1/(х-у) 1/у
5. Яка ймовірність того, що при підкиданні грального кубика випаде число, кратне 3?
1/3 2/3 1/6 1/2 1
6. Обчисліть значення виразу √(5²)-(√7)²
18 -2 12 5-√7 √5-7
7. З 20 учнів класу 3 відмінники. Який відсоток усіх учнів класу складають відмінники?
15% 10% 30% 25% 5%
8. Знайдіть площу паралелограма, сторона якого дорівнює 12 см, а висота, проведена до неї, – 8 см
12 см² 24 см² 48 см² 96 см² 20 см²
9. Знайдіть тридцять перший член арифметичної прогресії 3; 5,5; 8; …
85,5 83 80,5 78 73,5
10. Одна сторона прямокутника 8 см, а його периметр – 30 см. Знайдіть іншу сторону прямокутника
7 см 8 см 6 см 9 см 10 см
11. Знайдіть довжину відрізка CD, якщо C(6;-3), D(4;1)
√5 2√5 3√5 20 25
12. Дві сторони трикутника дорівнюють 3 см і 4 см, а кут між ними – 60°. Знайдіть невідому сторону трикутника
√37 см √19 см √118 см √13 см √31 см
13. Розв’яжіть рівняння х⁴-20х²+64=0. У відповідь запишіть добуток коренів
14. Сторони трикутника дорівнюють 13 см, 14 см, 15 см. Знайдіть площу трикутника
Пройти
опитування
Замовити
дзвінок