Тест з математики 8 клас

1. Яку міру має кут, суміжний із кутом 80°?
100° 80° 50°
2. На якому з малюнків прямі a і b паралельні?
3. Один з кутів трикутника дорівнює 72°. Знайдіть суму двох інших кутів трикутника.
98° 108° 118° визначити неможливо
4. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,8 см і 4,1 см. Якому цілому числу сантиментів НЕ може дорівнювати третя сторона трикутника?
2 см 4 см 6 см 9 см
5. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а його основа - 5 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.
12 см 10 см 8 см 6 см
6. Кола, радіуси яких 6 см і 2 см, мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між їх центрами.
2 см 4 см 6 см 8 см
7. Серед чисел 1; 2; 3; 4 коренем рівняння 2х – 1 = 5 є число:
1 2 3 4
8. Многочлен х² – 5х + 6 – 2х у стандартному вигляді записується так:
-6х² + 6 х² – 7х + 6 х² – 3х + 6 х² – х
9. Знайдіть область визначення функції y = 1/(x - 3)
x ≠ 3 x ≠ -3 x ≠ 0 x = 3
10. Знайти розв’язок системи рівнянь:
(1; 1) (1; 2) (2; 1) (2; 2)
Пройти
опитування
Замовити
дзвінок