Test określający poziom języka polskiego. Część A

1. Uwe.......Niemcem, ale teraz ........ w Krakowie.
jestem, mieszka jest, mieszkamy jest, mieszka jesteśmy, mieszkamy
2. .......słownik jest......... , ale .............. książka nie.
Ten, dobry, ta To, dobre, ta Ta, dobry, ten Ten, dobra, to
3. Javier dobrze.............. . Karol i Karolina też.............. na kurs tańca.
tańczy, chodzą tańczę, chodzi tańczą, chodzicie tańczymy, chodzisz
4. Javier jest.............. , a Angela jest ..............
sympatycznym muzykiem, dobrą nauczycielką sympatyczny muzyk, dobra nauczycielka sympatycznego muzyka, dobrą nauczycielką sympatycznymi muzykami, dobrymi nauczycielkami
5. Interesuję się ......... i ...........
polską kulturą, sportami ekstremalnymi polską kulturę, sportem ekstremalnym polska kultura, sport ekstremalny polskiej kultury, sporty ekstremalne
6. Ja .............. zupę. Może (ty) ........... trochę?
gotuję, chcesz gotuje, chcesz gotujesz, chce gotują, chcecie
7. Karol robi........... i ogląda........... .
zadanie domowe, 'Batmana ' zadaniu domowym, 'Batman ' zadania domowego, 'Batmana ' zadaniem domowym, 'Batmanem '
8. Prosimy .......... i ...........
duże piwo, czarna kawa dużego piwa, czarną kawę dużym piwem, czarną kawą duże piwo, czarną kawę
9. Moja ulubiona sałatka to kuskus z......... i ............
czerwona papryka, suszone pomidory czerwoną papryką, suszonymi pomidorami czerwoną paprykę, suszonymi pomidorami czerwonej papryki, suszonych pomidorów
10. Poproszę dwie....... i trzy ..........
czerwone papryki, duża cukinia czerwonych papryk, dużych cukinii czerwona papryka, duża cukinia czerwone papryki, duże cukinie
11. Nie lubię ......... ani ..............
czarna kawa, białe wino czarną kawę, białego wina czarnej kawy, białego wina czarną kawą, białym winem
12. Zawsze piję....... bez ........
zielona herbata, cukier zielonej herbaty, cukru zieloną herbatą, cukrem zieloną herbatę, cukru
13. .............. znasz i z............ się spotykasz?
Kto, kim Kim, kogo Kogo, kto Kogo, kim
14. Jest tutaj ............ siostra, jej chłopak i ..........pies.
my, jej mój, ich moje, jego moja, ich
15. Dzisiaj wieczorem idziemy ..........kolację do......... .
na, restauracji do, restaurację w, restauracją nad, restauracji
16. Tom i Javier ........., a ty.......... .
śpiewały, słuchałaś śpiewał, słuchałyście śpiewali, słuchałeś śpiewały, słuchał
17. Karol i Karolina ............. bilety, ale mama nie .......... pójść do kina.
mieli, chciała miały, chciałam miała, chciały miał, chciało
18. Tom dzisiaj.............. do polskiej restauracji i ............. bigos.
poszli, jedli poszedłem, jadłem poszedł, jadł poszedłeś, jadłeś
19. Karol regularnie............... na trening, ale w ten piątek nie......... .
chodzi, idzie idzie, chodzi chodzi, chodzi idzie, idzie
20. Nie znam ............ ani...........
polskich studentów, studentek polscy studenci, studentki polskimi studentami, studentkami polskich studentach, studentki
21. Poproszę kawałek.......... i pięć ............
żółty ser, butelka wody żółtego sera, butelki wody żółtym serem, butelka woda żółtego sera, butelek wody
22. Wczoraj było bardzo .......... , ale dzisiaj jest............ dzień.
zimno, ładny zimny, ładny zimno, ładnie zimny, ładnie
23. Jutro ja......... , a ty .............
będę odpoczywała, będziesz sprzątać będzie odpoczywać, będziesz sprzątał będą odpoczywała, będzie sprzątałeś będzie odpoczywała, będziecie sprzątać
24. Myślę, że ja...................... ci pomóc, kiedy ty ..............napisać test.
będę mogła, będziesz musiał będę móc, będziesz musieć będziesz mógł, będę musiał będą mógł, będziecie musiały
25. Nie kocham........ , kocham ......!
nim, ty mu, cię on, ci go, ciebie
26. Podoba............ się Adam? Myślę, że się w ........zakochałaś.
ty, niego ci, nim cię, go tobie, mu
27. Angela jest na ....... albo w .......
balkonu, łazienki balkonem, łazienką balkon, łazienkę balkonie, łazience
28. Myślę o ........i ..............
moim rodzicom, ukochanemu psu moimi rodzicami, ukochanym psem moich rodzicach, ukochanym psie moi rodzice, ukochany pies
29. Telewizor jest naprzeciwko......... , ........regałami.
kanapy, między kanapą, przed kanapie, za kanapę, koło
30. Teraz jestem .........Tatrach, ale w sobotę jadę nad ..........
na, morza w, morzem nad, morzu w, morze
31. Dzień Dziecka w Polsce jest ......
pierwszego czerwca pierwszy czerwca pierwszy czerwiec pierwszym czerwcu
32. Dziadek Karoliny urodził się w (1930) roku.
tysiąc dziewięćsetnym trzydziestym tysiąc dziewięćset trzydziestym tysiąc dziewięćsetnego trzydziestego tysiąc dziewięćset trzydziestego
33. Nigdy wcześniej nie.......... barszczu. Wczoraj go pierwszy raz...............
jadłam, ugotowałam zjadłam, gotowałam zjadłam, ugotowałam jadłam, gotowałam
34. Karolina ........ szybki prysznic, a potem przez dwie godziny ......... do testu.
brała, uczyła się brała, nauczyła się wzięła, uczyła się wzięła, nauczyła się
35. Kiedy wreszcie ............obiad, przez całe popołudnie ...........gazety.
będę gotować, będę czytać ugotuję, przeczytam będę gotować, przeczytam ugotuję, będę czytać
36. Teraz Pani Joanna musi ........zakupy, bo całe popołudnie .........maile.
robiła, będzie pisać robić, napisze zrobiła, napisze zrobić, będzie pisać
37. Te buty są..... i od ...........tamtych.
ładne, tanie ładniej, taniej ładniejszymi, tańszymi ładniejsze, tańsze
38. Glossa jest........... i .......szkołą języka polskiego w Krakowie.
najlepszą, najbardziej znaną lepszą, bardziej znaną lepiej, bardziej znana najlepsza, najbardziej znana
39. Nie ........., kim ona jest, ale znam jej ....
wiem, brata znam, bratu wiem, bratem znam, brat
40. Tom mieszka .......... szkoły niż Javier, ale ........ niż Angela.
bliżej, dalej bliższy, dalszy blisko, daleko najbliżej, najdalej
41. Javier uczy się .........ze wszystkich, ale ........ podróżuje.
najmniej, najwięcej mniej, więcej mniejszy, większy mało, dużo
42. Mami jest chora. Niedobrze .......... i boli........ brzuch.
ją, jej jej, ją nią, niej niej, nią
43. ..............zrobić pracę domową . Czy ........... mi pomóc?
Chciałby, mógłbym Chciałbym, mógłbyś Chciałbyś, mogłabyś Chcielibyśmy, moglibyśmy
44. Szukam ............. , bo chcę życzyć mamie ..... i .........
telefonu, zdrowia, radości telefonem, zdrowiem, radością telefon, zdrowie, radość telefonie, zdrowiu, radości
45. W filmie ........ aktorów.
grali, trzech grali, trzej gra, trzej grało, trzech
46. Javier umył kota ..........z mydłem, bo nie chciał zarazić się jakimś ........
ciepłą wodą, wirusem ciepłą wodę, wirusa ciepłej wodzie, wirusie ciepłej wody, wirusów
47. Nauczycielka powiedziała Mami, ........ zadanie domowe.
żeby, zrobiła żebym, zrobiła żebyś, robiłaś żeby, zrobiłaś
48. ............i .........pracują w restauracji.
Kelnerzy, kucharzy Kelnera, kucharzu Kelnerze, kucharze Kelnerzy, kucharze
49. To bardzo.......... i ............ uczniowie.
miły, dobry mili, dobrzy miły, dobrze mili, dobre
50. .......... i .......... to najtrudniejsze umiejętności w nauce języka.
Pisać, mówić Pisanina, mówienie Pisanie, mówienie Popisać, wymówić
51. Długopis wpadł ........fotel, więc Tom poprosił o .......... i przeprosił za .......
nad, pomocy, kłopotem na, pomocą, kłopoty pod, pomoc, kłopot przed, pomocy, kłopocie
52. Mami, ............ pracę domową i ........... ją mailem.
zrób, wyślij zrobisz, wysyłasz zrobią, wysyłają zrobić, wysłać
53. Chcą pańsNiech państwo wypełni zapisać się na kurs? ........... ten........... formularz.
Niech państwo wypełni Wypełnij państwo Niech państwo wypełnij Niech państwo wypełnią
54. Tutaj nie wolno......... , ale ...........to robić tam.
palić, można palenie, powinno się palić, nie trzeba palenie, warto
55. , ........., ...........zapraszamy Was na ślub.
Anno, Marku Anną, Markiem Annę, Marka Annie, Markowi
56. Policjant najpierw ............ rynek dookoła, a potem ........... do komisariatu.
obszedł, wszedł wyszedł, obszedł doszedł, wszedł wchodził, dochodził
57. Javier ........... z Zakopanego w południe i kilka godzin później......... do Krakowa.
wyjechał, dojechał wjechał, przyjechał rozjechał, objechał dojechał, przejechał
58. Często............ żaglówką po Mazurach, ale jeszcze nigdy nie.......... helikopterem.
płyniemy, latamy popłyniemy, lecieliśmy pływamy, lecieliśmy popływamy, polecimy
59. ...........to kupiłeś?........... i .......
Komu, Mojej żonie, synowi Kogo, Mojej żonie, synu Komu, Mojej żony, synowi Kogo, Mojej żony, syna
60. Pomagam i .
swoimi rodzicami, dzieckiem swoich rodzicach, dzieciach swoich rodziców, dzieci swoim rodzicom, dziecku
Пройти
опитування
Замовити
дзвінок